Tuija Lindström
Strykjärnsprofessorn

4 Sep - 17 Okt

Tuija Lindström (1950 – 2017) föddes i Kotka i Finland och kom till Sverige som 25-åring. Hon gick ut Konstfack i Stockholm 1984 och i början av 90-talet fick hon stor uppmärksamhet för sviten Kvinnorna vid Tjursjön. Sviten består av fotografier av nakna kvinnor som flyter i en svart skogstjärn. Bilderna är sammanförda med lika många foton av undersidan av strykjärn. Här finns ljus och mörker, mjukhet och hårdhet, värme och kyla, viktlöshet och tyngd. Strykjärnen återknyter till surrealismens ”ready-mades” men för också tankarna till våld.

1992 utnämndes Tuija Lindström till Sveriges första kvinnliga professor i fotografi. Vid denna tid uttalade hon sig negativt om manliga pressfotografer och fick då tillmälet ”strykjärnsprofessorn” av sina motståndare. Under sina tio år som professor på Fotohögskolan, nuvarande Högskolan för fotografi och film vid Göteborgs universitet, kom hon att reformera fotoutbildningen. Den konstnärliga nivån höjdes och det blev en tydlig teoretisk undervisning med kurser i bland annat konsthistoria och feministisk teori. Med Tuija Lindström vidgades också utbildningens perspektiv internationellt och flera kritiker, konstnärer och filosofer verkade som gästlärare på skolan.
Från genombrottet på 1980-talet fram till sin död var Tuija Lindström en centralperson inom svenskt fotografi – först som stilbildande konstnär, sedan som professor och mentor för en hel generation unga fotografer som etablerade sig under 1990-talet. Hennes inflytande på svensk fotokonst har varit avgörande.

I utställningen presenteras Kvinnorna vid Tjursjön tillsammans med hennes välkända intima porträtt från 1980-talet och noggrant komponerade bilder av landskap, platser och växter från samma tid. Utställningen innehåller också bilder från hennes sena produktion, där fotografiet inte främst handlar om att fånga ögonblick utan om att konstruera bilder på ett mer konceptuellt sätt än tidigare.

Tuija Lindström finns representerad vid Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Houston Art Museum i USA och Finlands fotografiska museum i Helsingfors samt en rad andra internationella institutioner.

Utställningen produceras i nära samarbete med Föreningen Tuija Lindström.
Föreningen förvaltar och bevarar Tuija Lindströms fotografiska arv, både det fysiska arkivet och hennes konstnärskap, samt fortsätta hålla hennes gärning aktuell för kommande generationer unga fotografer.

Bild: Tuija Lindström, Iron drum, 1991.
Bild: Tuija Lindström, Maria med en stock, 1991.
Obs! Bilderna är kraftigt beskurna.