Torsten Renqvist
Stora och små fragment

26 Maj - 26 Aug

Torsten Renqvist (1924-2007) var bildkonstnär och skulptör. Han började med måleri och grafik, men övergav detta i slutet av 1960-talet för att istället arbeta med skulptur. Trä i olika former blev hans huvudsakliga material. Motiven var ofta människor och djur. Inte sällan hämtade han inspiration från äldre konst. Utställningen i Bror Hjorths Hus har sin tyngdpunkt i skulpturen, men innehåller även några exempel i andra tekniker.

För många som känner Torsten Renqvists konstnärskap är han i hög grad förknippad med offentliga uppdrag, bland annat hans rosa elefanter på Södermalm i Stockholm, Elsa Beskow i Djursholm och Hyndan på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Flera av hans skulpturer finns på offentliga myndigheter, universitet, sjukhus och skolor. En av anledningarna till skiftet från måleri och grafik till skulptur var att nå ut till en bredare publik i det offentliga rummet.

Gemensamt för verken i utställningen är att de ofta innehåller, eller består av, oorganiska och organiska former. Ting och föremål har stiliserats och blir abstrakta kompositioner i hans målningar och grafik. I skulpturerna har fragment av trä, bark och brons kombinerats till föreställande motiv igen. Hans träskulpturer är snillrikt sammanfogade utan att dölja skruvar eller pluggar.

Verken i utställningen har i huvudsak lånats ut av Torsten Renqvistsällskapet. Dessutom har Länsmuseet i Gävleborg, Region Uppsala och några privata långivare generöst lånat ut verk.