Nationernas konst
Stoltheter och hembygdsminnen

3 Jun - 27 Aug

2017

Utställningen visar ett urval konstverk, landskapsmålningar, porträtt och annat, från Uppsalas samtliga tretton studentnationer. Där finns både stoltheter och hembygdsminnen.

Genom nationernas landskapsmålningar blir det möjligt att göra en resa genom Sverige, från Per Ekströms Öland till Helmer Osslunds norrländska vidder. Nationernas konstsamlingar domineras framför allt av porträtt, stoltheter i form av inspektorer och framstående personer från den egna landsänden. Oftast är det män målade av manliga konstnärer, men undantag finns.

Studentnationerna i Uppsala har sedan 1600-talet spelat en viktig roll i studenternas liv. De fungerar som ett ”andra hem” eller ett vardagsrum, en plats för gemenskap och glädje vid sidan av studierna. Under 1800-talet och det tidiga 1900-talet skulle studenternas intresse och stolthet för den egna hemtrakten väckas. Idéer om ursprung, estetisk fostran och patriotiska strömningar bidrog till att nationernas konstsamlingar växte sig större runt sekelskiftet 1900. Ofta var det genom donationer som samlingen utökades, men ibland gjordes också inköp från framstående konstnärer med koppling till den egna landsänden.

Nationernas konstsamlingar bestod till en början främst av porträtt på de s k inspektorerna, ofta en professor med uppgift att hålla ordning på de yngre studenterna. Porträtten skulle pryda väggarna i de nationshus som började byggas från slutet av 1700-talet. Majoriteten av porträtten föreställer män målade av manliga konstnärer. Den första kvinnliga studenten i Uppsala antogs på 1870-talet och Sonja Lyttkens, docent i matematik, blev Uppsalas första kvinnliga inspektor 1970.

Tack!
Uppsalas studentnationer för generösa utlån
Marcus Modh för texter och utställningsidé
Linnea Eriksdotter, Martina Lindgren och Gabrielle Åkerhielm för texter och inspiration