Lenny Clarhäll
Profiler

23 Okt - 28 Nov

Under sextio år som konstnär har Lenny Clarhäll (född 1938) målat och skulpterat. Viktiga utgångspunkter och inspirationskällor är och har varit musik, poesi, arkitektur och det omkringliggande landskapet. Vi möter djur, människor och former i både skulpturer och målningar. Materialet i hans skulpturer är oftast trä eller metall ofta målade i en eller flera färger. I utställningen ”Profiler” är det främst målningar och skulpturer från de senaste tio åren som visas.

Lenny Clarhälls skulpturer finns på flera offentliga platser i Sverige. I Uppsala finns hans nyrenoverade ”Blått tecken” på Röboåsens sluttning i närheten av vägen ut mot Björklinge.