Konstskolans utställning

17 Maj - 20 Maj

Vårens konstskoleelever i Bror Hjorths Hus visar sina verk i konsthallen.

Söndag 20 maj kl 14 avlutas utställningen med festligt tilltugg och tal av Peter Gustavsson, kulturnämndens ordförande. Kl 15.30 tar alla barn med sig sina konstverk hem

I år firar verksamheten i Bror Hjorths Hus 40 år. Det kommer vi att uppmärksamma på olika sätt, bland annat med denna utställning. Den lyfter fram en del av Bror Hjorths Hus omfattande konstpedagogisk verksamhet för barn och unga.

Verken som visas i utställningen har gjorts av vårens konstskoleelever. Det är barn och unga mellan 5 och 16 år med ett intresse för bilder, färg, form och skapande arbete. På sin fritid har de deltagit i museets kursverksamhet.

Målningar, skulpturer och andra bilduttryck och kreativa skapelse har gjots med inspiration från konsten i museet. Korta samtal kring Bror Hjorths konstverk eller verken i de tillfälliga utställningarna har blandats med praktiskt arbete där tyngdpunkten legat på individuella lösningar. Under museilärarnas handledning har eleverna fått arbeta i olika tekniker och material för att utveckla ett eget bildspråk.

Utställningen visas torsdag 17 maj – söndag 20 maj i museets konsthall. Öppet kl 12-16