Bild på målning av Jan Svenungsson.

Jan Svenungsson
Är här nu

8 Feb - 26 Mar

2017

Jan Svenungsson har alltid varit intresserad av upprepningar och översättningar. Målningarna i utställningen ÄR HÄR NU på Bror Hjorths Hus i Uppsala kommer ur den pågående serien ”Paintings” och har sitt ursprung i teckningar som översatts från blyerts till olja. En process där varje motiv- och färgval och penseldrag är noga genomtänkt.

”Jag skulle kunna säga att mina verk utgör trovärdiga svar på frågor som inte kunnat formuleras i ord. Jag kan se att svaret är riktigt när det framstår som både självklart och gåtfullt. Svaret är det rätta när det ger upphov till nya, än mer intressanta frågor.

I serien “Paintings”, som dessa målningar tillhör, utgörs frågorna i rent praktisk mening av teckningar ur serien “Trial Drawings”, en för varje målning. Flertalet av dessa teckningar utgår faktiskt från improvisationer – och det är ett av skälen till att det går utomordentligt långsamt att producera dem. Även målningarna kräver lång tid att finna sin form. Jag har blivit en långsam konstnär. Långsam och tankfull. Det är viktigt nu, att inte chansa.”

Läs hela Jan Svenungssons utställningstext till ÄR HÄR NU

Jan Svenungsson (f. 1961) är uppväxt i Uppsala och bosatt i Berlin. Sedan 2011 är han professor i teckning och grafik på Universität für angewandte Kunst i Wien. För Uppsalaborna är han kanske mest känd för skulpturen Den tionde skorstenen.

Under perioden visas Jan Svenungsson även på Uppsala konstmuseum i den retrospektiva utställningen Det eviga nuet (9/2-23/4). Samtidigt med utställningarna i Uppsala publicerar Kalejdoskop förlag en bok om Jan Svenungssons konst med titeln “Mellan språk/Between Languages”.

www.jansvenungsson.com