Frederikke Jul Vedelsby

17 Okt - 15 Nov

Let me know if you get this
Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2020

17 oktober – 15 november

Frederikke Jul Vedelsby, årets mottagare av Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat, tillverkar sina egna oljekritor och förenar oupptäckta eller dolda samband i sina teckningar.

Sambanden mellan olika upplevelser och platser kan verka tillsynes slumpmässiga, men kanske finns det linjer som förbinder punkter till en väv bortom det verbalt formulerbara. Teckningarna blir ett eget språk där materialen, krita och papper, smält samman med konstnärens erfarenheter och upplevelser. Resultatet är abstrakta bilder med en tydlig fysisk närvaro.

Frederikke Jul Vedelsby (född 1990) avslutade sin masterutbildning med en examen från Malmö konsthögskola i våras. Hon arbetar också med video och 16 mm film och  har undervisat på Fatamorgana (Danish School of Art Photography). Hon bor och arbetar i Köpenhamn.

Utställningens titel kommer från ett SMS som konstnären fick från en vän som tagit lektioner i hur man skriver textmeddelanden:

H e l L o   f.In e  f r Ie ND. L e t
me know if y  uo  g ET   g ET t
hI s

Utställningen är ett samarbete med museets vänförening Bror Hjorthföreningen.

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor och Konstfack. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnärligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien.

Stipendiet delas fr o m 2012 ut vartannat år till en elev på någon av landets fem konsthögskolor. Två kandidater nomineras av vardera skolas lärare. Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus. I stipendiet ingår, förutom en stipendiesumma, också en utställning på Bror Hjorths Hus.