En annan utställning planeras

28 Nov - 24 Jan

P g a Coronaviruset Covid-19 behöver museet ändra i sin utställningsplanering.
Planerade utställningar flyttas framåt i tiden. Så snart det finns ny information kommer den att visas här.