Emma AdBåge
Originalillustrationer

2 Apr - 29 Maj

Bilderbokens magi ligger i mötet mellan bild och text, mellan läsaren och lyssnaren. Berättelsen behöver inte utspela sig på fantasifulla platser eller innehålla uppdiktade sagofigurer för att fascinera. Emma AdBåges bildvärld är en välbekant vardagsmiljö och ändå trollbinder hon sina läsare med ord och bild. Hon lyfter fram det stor i det lilla. Både barn och vuxna kan känna igen sig i berättelserna. Ofta baserar hon sina berättelser på egna erfarenheter, ibland på idéer hon fått genom att tjuvlyssna på delar av andras samtal.

I utställningen visas originalillustrationer och skisser till en dryg handfull av Emma AdBåges böcker, bl a den Augustbelönade bilderboken Gropen. Bilderna hänger i ett lekfullt gestaltat utställningsrum med plats för läsning, lek och eget skapande.

I boken Gropen kretsar berättelsen kring barnens fria lek och platsen där den sker i förhållande till vuxenvärldens regler. För det är gropen och inte lekplatsen som är det bästa stället på skolgården. AdBåge väjer inte heller för att använda bilderboken som ett medium för att ta upp mer allvarliga ämnen. Boken Naturen är upplagd som en årstidsbok, men får läsaren att fundera över människornas relation till naturen. Naturen verkar mest göra som den vill. Eller påverkas den kanske av människornas handlingar?

Emma AdBåge (f.1982) har gett ut ett 20-tal bilderböcker, både sådana där hon står för både ord och bild och böcker där hon illustrerat till andra författare. I utställningen visas originalillustrationer till böckerna Naturen, Gropen, Utflyktarna, Vi hittar Smulbert, Knuttes hus och Nu är det sent! samt skisser till några av böckerna.