Björn Brusewitz
Vara

31 Aug - 13 Okt

”Att vara konstnär är för mig att få hänge mig åt sådant som man inte pratar om, eller kan prata om. Det är till stor del också lustfyllt hantverk. Det är att ägna sig åt eftertanke – hur det är att vara.”  Björn Brusewitz

Sedan 1970-talet har människan varit ett återkommande motiv i Björn Brusewitz (född 1948) grafik. I utställningen ”Vara” påminner de mänskliga gestalterna om andar eller väsen. Kropparna är tillsynes tyngdlösa, som om de flyter i vatten eller plötsligt dyker upp  ur minnets brunn. De befinner sig i ett tillstånd där de bara är. ”Kroppen är den delen av själen som syns”, skrev författaren Gösta Ågren. Tanken om en kroppslig och själslig enhet har följt Brusewitz i många år.

Björn Brusewitz svartvita torrnålsgravyrer har på senare tid fått sällskap av skulpturer. I träskulpturerna låter han de svävande figurerna få tredimensionell form.