Astrid Sylwan
När jag sluter mina ögon…

5 Feb - 20 Mar

När jag sluter mina ögon ser jag allt

Trots titeln på Astrid Sylwans utställning gör du bäst i att hålla dina ögon vidöppna när du besöker museet. Annars går du miste om det väsentligaste i Sylwans konstnärskap, nämligen färgen. Hennes abstrakta målningar låter betraktaren närmast bada i färg.

Astrid Sylwan räds inte större format. Hon har alltid målat stort och flera av hennes offentliga konstverk är kolossala. På Bror Hjorths Hus visas ett tiotal målningar, flera stora och några mindre. Alla har tillkommit under pandemin och har inte visats i någon tidigare utställning.

– Att måla stort är ett sätt att våga ta plats, och det var viktigt för mig förr. Nu tycker jag om stora målningar för att man inte bara tittar på dem, man är i dem. De omsluter dig och du får en kroppslig upplevelse. För att se helheten tvingas du röra på dig och det blir nästan som en dans, säger Astrid Sylwan.

Med målarduken på golvet har konstnären rört sig runt och lagt på akrylfärgen, ömsom tjockt och tunt, med hjälp av gummiskrapor, spatlar, svamp och penslar. För Astrid Sylwan är måleriet ett ständigt utforskande av färg och form, yta och djup, transparens och opacitet. Även om det finns en fysisk påtaglighet i både tillkomstprocess och slutresultat, bottnar verken samtidigt i inre upplevelser.

Konstverkens titlar kommer till när målningarna är färdiga. De är noggrant valda, men förklarar eller beskriver inte bilden. Istället ger de målningarna ytterligare en dimension bortom det rent visuella.

Astrid Sylwan (född 1970) finns representerad i flera museisamlingar och på många platser i det offentliga rummet. Det är första gången hon ställer ut i Bror Hjorths Hus.