1943

Efter att ha bott några år på Sturegatan i Uppsala flyttar familjen Hjorth in i sitt nybyggda hus på Norbyvägen. Huset bekostas av Bror själv, som dittills har varit beroende av ekonomiskt stöd från sin far. Efter att främst ha arbetat med skulptur under 1930-talet, gör Bror under 1940-talet många målningar av modeller i hemmet.