Bild på Bror Hjorths ateljé

Om konstsamlingen

Bilder från ett spännande konstnärsliv

I museets samlingar ingår närmare tolvhundra konstverk av Bror Hjorth – målningar, skulpturer, reliefer, teckningar och grafiska blad. Samlingen är den största och mest representativa av Bror Hjorths konst, med verk från konstnärens hela verksamma tid. I samlingen finns både färdiga konstverk och skisser till de flesta av Bror Hjorths offentliga uppdrag. Museet ger en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Konstsamlingen presenteras i museet i en nummerkatalog. Endast ett fåtal målningar och skulpturer hänger eller står oåtkomliga för besökare och då för att de inte får plats för tillfället. Museet är ingen tidskapsel och försöker inte återskapa en viss tidpunkt i Bror Hjorths liv eller en bild av huset när konstnären dog. Det är snarare ett levande historiskt arkiv över ett konstnärskap. Däremot ger hängningen av samlingen en god bild av hur Bror Hjorth hade de när han levde och arbetade i huset och ateljén. Han omgav sig med sin egen konst på väggar och golv. Alla lediga ytor upptogs av hans egna verk, precis som idag.

Här nedan kan du se några verk som ingår i museets samling, fler finns under rubriken Bror Hjorth och under Höjdpunkter.