Skiss till Visdomens brunn


Bror Hjorth

1933

Blyerts

30 x 24 cm

Kategorier:

Teckning

1930-tal

Kända personer

Offentliga verk