Skiss till Intåget i Jerusalem, män


Bror Hjorth

1950-tal

Kulspets, på papper

17.5 x 23.5 cm

Kategorier:

Teckning

1950-tal

Religion

Offentliga verk