Skiss till Intåget i Jerusalem


Bror Hjorth

Tidigt 1960-tal

Kulspetspenna, på papper

11 x 23.5 cm

Kategorier:

Teckning

1960-tal

Religion