Texter

Litteratur om och av Bror Hjorth

I urval

En av de viktigaste textkällorna till Bror Hjorths konst är hans egen självbiografi Mitt liv i konsten. Den kom ut 1967, året innan konstnärens död. Men Bror Hjorth skrev även texter om andra konstnärer och om utvalda aspekter av det konstnärliga skapandet. Nedan följer en lista som lyfter fram de viktigaste texterna av och om Bror Hjorth. De flesta av böckerna om Bror Hjorths konst kan köpas i museets butik.

Av Bror Hjorth

 • Hjorth, Bror. Några reflexioner över skulptur. Kunstbladet nr7-8 (1927).
 • Hjorth, Bror. Artiklar i Konstrevy: Emile Antoine Bourdelle, nr 2 (1934). Eric Hallström, nr 1 (1935). Christian Eriksson, nr 6 (1935). Adam Fischer, nr 2 (1938). Kvinnlig monumentalskulptur, nr 3 (1938). Skulptur och arkitektur, spec. nr. (1938). Döderhultarn, nr 1-2 (1944). Astrid Noack, nr 3 (1947). Tankar om Konst, nr 1 (1950).
 • Hjorth, Bror. Om primitiv skulptur, Karavan nr 3 (1935).
 • Hjorth, Bror. Nils Möllerberg. Stockholm: Bonniers konstböcker, 1934.
 • Hjorth, Bror. Gideon Börje. Stockholm: Bonniers konstböcker, 1936.
 • Hjorth, Bror. Anteckningar om skulpturen. Paletten nr 2 (1948).
 • Hjorth, Bror. Folkmusiken och konsten. Stockholm 1954.
 • Hjorth, Bror. Nils Möllerberg. I katalog till minnesutställning. Stockholm 1959.
 • Hjorth, Bror. Otte Sköld. I katalog till minnesutställning. Stockholm 1959.
 • Hjorth, Bror. Gideon Börje. I katalog till minnesutställning, Stockholm 1967.
 • Hjorth, Bror. Mitt liv i konsten. Stockholm 1967

 

Om Bror Hjorth

 • Blomberg, Erik. Bror Hjorth. Stockholm 1942.
  Andra omarbetade och utökade upplagan, Stockholm 1952.
 • Boström, Hans-Olof. Bror Hjorth. Stockholm: Sveriges Allmänna konstförenings publikation 103, 1994.
 • Brunius, Teddy. Bror Hjorth och hans teckningar. Stockholm 2006.
 • Ehn, Märit. Möte med Bror Hjorth, med texter av Ulf Linde, Margareta Wirmark, Märit Ehn Göran Sörbom, Tommy Östmar, Hans-Olof Boström. Stockholm 1986.
 • Enström, Mattias. Bilder av Bror – av och med Bror Hjorth. Utställningskatalog, Uppsala 2012.
 • Enström, Mattias. Bror Hjorth – konst och liv. Om konsten i Bror Hjorths Hus. Uppsala, 2017.
 • Gahrén Annersten, Synnöve och Sydstrand, Johanna. Jag kan bara måla det jag älskar. Konstbok för barn. Uppsala 1994.
 • Hjorth, Margareta. Närbild av Bror. Bror Hjorth 1950-1968. Stockholm 1978.
 • Högkvist, Stina. Mötet med det främmande i Paul Gauguins och Bror Hjorths konst. Bror Hjorthföreningens skriftserie nr 1. Uppsala, utan årtal.
 • Linde, Ulf. Inledande text till Teckningar av Bror Hjorth. Stockholm 1976.
 • Linde, Ulf. Till Bror Hjorth. I Bror Hjorth, utställningskatalogen Moderna Museet. Stockholm 1967.
 • Montgomery, Küllike. Bror Hjorths Hus: en katalog över huset och samlingarna. Uppsala, 1996.
 • Montgomery, Küllike. Färg och formarna – Bror Hjorths vänkrets. I Färg och Form, utställningskatalog Bror Hjorths Hus. Mattias Enström (red.). Uppsala 2003.
 • Montgomery, Küllike. Bror Hjorth: volymens och färgens mästare. I Bror Hjorth/Alberto Giacometti, Liljevalchs utställningskatalog (Mårten Castenfors och Bo Nilsson (red.). Stockholm 2006.