Guidade visningar på olika språk

Guidade visningar på engelska kan bokas av både Bror Hjorths konst och hem och den aktuella utställningen.

Övriga språk som vi för närvarande kan ge visningar på är ryska, franska och portugisiska.

Antalet språk vi kan erbjuda visningar på är beroende av språkkompetensen hos den personal vi har för tillfället.

Ring oss om du vill veta mer eller önskar en tolkning till annat språk.