Skiss till Intåget i Jerusalem


Bror Hjorth

1950-tal

Kulspets, på papper

9.5 x 20.5 cm

Kategorier:

Teckning

1950-tal

Religion

Offentliga verk