Skiss till Intåget i Jerusalem, flicka


Bror Hjorth

1950-tal

Blyerts

27.5 x 22 cm

Kategorier:

Teckning

1950-tal

Religion

Offentliga verk