Skiss till Intåget i Jerusalem


Bror Hjorth

Tidigt 1960-tal

Blyerts, och målat på kartong

16.5 x 43 cm

Kategorier:

Teckning

1960-tal

Religion

Offentliga verk