Kvinnotorso med ben


Bror Hjorth

1925-27

Gips

154 x 53 x 43 cm

Kategorier:

Skulptur

1920-tal

Modell