Bror Hjorthföreningens
Årsmöte 2019

Bror Hjorthföreningen kallar sina medlemmar till

Årsmöte

Onsdag 27 mars kl 19.00 
i Bror Hjorths Hus

I samband med mötet kommer årets folkmusikstipendiat och konstpedagogstipendiat att presenteras.
Efter mötet bjuds det på dryck och lättare förtäring.

Nedan finns handlingar till mötet:
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2018
Ekonomisk rapport 2018

Föreningens stadgar