Bror Hjorthföreningen kontaktuppgifter

Bror Hjorthföreningen
c/o Bror Hjorths Hus
Norbyvägen 26
752 39 Uppsala
foreningen@brorhjorthshus.se

Föreningens styrelse består av:

  • Magnus Bäckström, ordförande
  • Ylva Hillström, vice ordförande
  • Sigrid Hansen, sekreterare
  • Evert Wallström, kassör
  • Ulla-Stina Claesson, ledamot
  • Per-Johan Arvidson, ledamot

Valberedningen består av Mattias Enström (sammankallande), Karl-Evert Mosten och Synnöve Gahrén.