Inför ditt besök

Tänk på följande
För att minska risken för smittspridning av Covid-19 och för att hjälpa oss att göra besöket så tryggt som möjligt för alla ber vi dig att stanna hemma vid symptom på sjukdom, det gäller även om du är vaccinerad.
Stanna hemma till dess att du är helt frisk. Är du helt frisk är du välkommen att besöka museet.

Visa hänsyn till medbesökare och personal genom att fortsatt hålla visst avstånd till varandra.

Tänk på god handhygien och tvätta händerna ofta. Det finns handsprit på flera platser i museet.

Visningar och program
Visningar hålls de tider som anges under kommande program.
Vi uppmanar dig följa guidens instruktioner och hålla avstånd till dina medbesökare.
Säg gärna till i kassan att du vill följa med på visning.

Vid några av konstverken finns länkar, i form av QR-koder, till filmer och texter som du kan ta del av på din mobiltelefon.

Ökad städning
Vi har ökat städfrekvensen för att säkerställa att du har en ren miljö att vistas i under ditt besök. Vi rengör områden som är extra utsatta och ofta i kontakt med händer mer frekvent. Utöver det har vi ställt ut handsprit.