Konstskolan

Konstskolan på Bror Hjorths Hus vänder sig till barn och unga mellan fem till sexton år. Här kan man gå på sin fritid tio gånger per termin, eller fem gånger för de yngre barnen 5-7 år, och jobba med olika konstnärliga aktiviteter.

Tillsammans med museets erfar­na och engagerade konstpedagoger tittar man på och samtalar kring den konst som finns i huset. Med inspiration från detta samtal skapar man sedan med högkvalitativa material i våra verkstäder.

Vi lägger stor vikt vid att man självständigt får hitta egna bildlösningar och samtidigt arbetar man runt ett givet tema som ram. Varje tillfälle avslutas med en bildgenomgång där alla får chans att berätta om sin bild.

Information om tider och priser hittar du här nedan.

Alla grupper är fulla nu under höstterminen.

Anmälan till konstskolor våren 2022 startar 29/11.
Kontakta oss på: konstskola@brorhjorthshus.se eller telefon: 018-567030
Obs! Gäller ej Barn 5-7 år. Anmälan sker genom Studiefrämjandet. Se nedan.


KONSTSKOLAN hösten 2021

Barn 5-7år
OBS! Anmälan till konstskola för barn 5-7 år sker genom Studiefrämjandet. Använd länk vid respektive kurs.
Lördagar 2 okt – 30 okt
Grupp Blå: kl 12.15 – 13.35   - Till anmälan
Grupp Lila: kl 14.00 – 15.20   - Till anmälan

Lördagar 13 nov – 11 dec 
Grupp Röd: kl 12.15 – 13.35   - Till anmälan
Grupp Orange: kl 14.00 – 15.20  - Till anmälan 

700 kr inkl. material, 5 gånger

Barn 8-9 år
Måndagar 13 sep - 22 nov 
Grupp Cyan: kl 18.15 - 19.45 

Tisdagar 14 sep – 23 nov
Grupp Turkos: kl 16.30 – 18.00 
Grupp Ultramarin: kl 18.30 – 20.00 
 
1200 kr inkl material, 10 gånger

Barn och unga 10-12 år
Måndagar 13 sep – 22 nov 
Grupp Purpur: kl 16.15 – 17.45 

Tisdagar 14 sep – 23 nov
Grupp Cerise: kl 16.15 – 17.45 
Grupp Magenta: kl 18.15 – 19.45 
 
1200 kr inkl material, 10 gånger

Ungdomar 13-16 år
Måndagar 13 sep – 22 nov 
Grupp Umbra: kl 18.30 - 20.00 

Ungdomar 15-18 år
Måndagar 13 sep - 22 nov
Grupp Sienna: kl 16.30 - 18

1200 kr inkl material, 10 gånger

På konstskolan utvecklar man sin kreativa förmåga, sitt bildspråk och materialkännedom.

Genom att använda sin fantasi, hitta egna lösningar och skapa nya saker stimuleras kreativt tänkande. När man analyserar andras bilder upptäcker man att bilderna berättar/kommunicerar något till oss och det försöker vi också göra med våra egna bilder. Vi använder många olika material med olika uttrycksmöjligheter, både två och tredimensionella.

Dessutom stärker man sin identitet, sitt verbala språk och tränar på att fungera i grupp.

I våra bildgenomgångar får man bekräftelse från andra barn och pedagogen vilket stärker identiteten. Genom att formulera sig kring egna och andras bilder utvecklar man sitt verbala språk och när man jobbar i grupp får man lyssna och lära sig respektera andras tankar. En träning i demokratiskt tänkande.