Konstskolan

Konstskolan på Bror Hjorths Hus vänder sig till barn och unga mellan fem till sexton år. Här kan man gå på sin fritid tio gånger per termin, eller fem gånger för de yngre barnen 5-7 år, och jobba med olika konstnärliga aktiviteter.

Tillsammans med museets erfar­na och engagerade konstpedagoger tittar man på och samtalar kring den konst som finns i huset. Med inspiration från detta samtal skapar man sedan med högkvalitativa material i våra verkstäder.

Vi lägger stor vikt vid att man självständigt får hitta egna bildlösningar och samtidigt arbetar man runt ett givet tema som ram. Varje tillfälle avslutas med en bildgenomgång där alla får chans att berätta om sin bild.

Konstskolan är ett samarrangemang med Studiefrämjandet.

Konstskolorna har begränsat antal platser och anmälan görs från och med den 25 nov till konstskola@brorhjorthshus.se eller telefon: 018-567030 

KONSTSKOLAN VÅREN 2020


För barn 5-7år
Lördagar 18 jan – 15 feb 
Grupp Blå: kl 12.15 – 13.35 
Grupp Lila: kl 14.00 – 15.20 

Lördagar 29 feb – 28 mar
Grupp Röd: kl 12.15 – 13.35 
Grupp Orange: kl 14.00 – 15.20

Lördagar 18 apr – 16 maj INSTÄLLD
Grupp Gul: kl 12.15 – 13.35 endast reservplatser
Grupp Grön: kl 14.00 – 15.20 endast reservplatser 

700 kr inkl. material, 5 gånger

8-9 år
Måndagar 24 feb - 11 maj 
Grupp Cyan: kl 18.15 - 19.45 

Tisdagar 25 feb – 5 maj
Grupp Turkos: kl 16.30 – 18.00  
Grupp Ultramarin: kl 18.15 – 19.45 
 
1200 kr inkl material, 10 gånger

10-12 år
Måndagar 24 feb – 11 maj
Grupp Purpur: kl 16.30 – 18.00 

Tisdagar 25 feb –  5 maj
Grupp Cerise: kl 16.30 – 18.00 
Grupp Magenta: kl 18.15 – 19.45 
1200 kr inkl material, 10 gånger

12-16 år
Måndagar 24 feb – 11 maj 
Grupp Umbra: kl 18.15 - 19.45

13-18 år
Måndagar 24 feb - 11 maj
Grupp Sienna: kl 16.30 - 18

1200 kr inkl material, 10 gånger

På konstskolan utvecklar man sin kreativa förmåga, sitt bildspråk och materialkännedom.

Genom att använda sin fantasi, hitta egna lösningar och skapa nya saker stimuleras kreativt tänkande. När man analyserar andras bilder upptäcker man att bilderna berättar/kommunicerar något till oss och det försöker vi också göra med våra egna bilder. Vi använder många olika material med olika uttrycksmöjligheter, både två och tredimensionella.

Dessutom stärker man sin identitet, sitt verbala språk och tränar på att fungera i grupp.

I våra bildgenomgångar får man bekräftelse från andra barn och pedagogen vilket stärker identiteten. Genom att formulera sig kring egna och andras bilder utvecklar man sitt verbala språk och när man jobbar i grupp får man lyssna och lära sig respektera andras tankar. En träning i demokratiskt tänkande.