Lena Lervik och Thomas Qvarsebo – skulptörparet

3 december 2022 – 29 januari 2023

Skulptörerna Lena Lervik och Thomas Qvarsebo lever tillsammans men skapar var och en för sig. De delar konstsamtalen och skulpturerfarenheten med varandra och i utställningen samsas nu deras skulpturer också i samma rum. Konstnärerna har olika uttryck, men deras skulpturer trivs bra ihop. Lena Lervik skapar figurer i lera, ofta är motiven mödrar med barn. Många av hennes skulpturer ger associationer till Maria och Jesusbarnet och flera av dem är också placerade i kyrkor. Hennes skulpturer har ett mjukt formspråk och leran bär spår av handens arbete. Thomas Qvarsebos skulpturer är kantiga och för tankarna till det industriella. Materialet han använder är plexiglas och corténplåt och han intresserar sig för motivens ytor och plan. Även hans skulpturer förställer ofta människor. I Uppsala står hans skulptur Glunten och magistern och hälsar på oss i Slottsbacken.

Vid ett besök i utställningen får gruppen samtala med en konstpedagog om skulpturernas motiv och tankar som de väcker. Efter visningen får eleverna själva skapa skulpturer av lera i museets verkstad.

 

Bokning och info

Visning och verkstad är gratis och erbjuds för barn från 5 år upp t.o.m. gymnasiet.
Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du rådgöra med oss inför din bokning så nås vi på telefon
018-567030 (vardagar kl 9-13) eller på pedagogik@brorhjorthshus.se