Jan Stenmark – visning och verkstad i Bror Hjorths Hus

Visning av Jan Stenmarks utställning i Bror Hjorth Hus. Jan Stenmark skapar oftast bilder i form av enrutingar där han kombinerar bild och text till underfundiga, humoristiska, inte sällan sarkastiska budskap. Hans arbetsmetod är att använda gamla bilder han hittat i t.ex. tidningar och ge dem ny betydelse genom att lägga till text. Ofta kombinerar han bilderna till ett kollage. Ibland gör han tillägg genom att rita konturer med svart tuschpenna. Men det händer också att han låter bilden vara precis som han hittade den. Lite som ett readymade konstverk som får en ny betydelse genom att bli satt i ett nytt sammanhang. Eleverna kan dra paralleller till de memes som översköljer oss i sociala medier. Kanske kan man se Jan Stenmarks bilder som en slags analoga föregångare till dem?

Visningen erbjuds för elever i förskoleklass till och med gymnasiet och anpassas efter elevernas ålder. Efter visningen följer en verkstad där eleverna får skapa bilder i kollageteknik och kombinera dem med egna texter.