HUGO HERNQVIST – SÖKORD

Bror Hjorthföreningensteckningsstipendiat 2022

 

Vartannat år delar Bror Hjorthföreningen ut ett teckningsstipendium till en konststudent vid någon av Sveriges konsthögskolor. I år föll valet på Hugo Hernqvist som går första året på Göteborgs konsthögskola.

Utställningens titel Sökord skvallrar om konstnärens arbetsmetod, sitt teckningsarbete börjar med att han i bildarkiv där han slår på olika sökord som t.ex. åker, beta, eller pilträd. Hugo kommer från Skåne och allén med pilar som fanns på Lundaslätten där hans farmor och farfar bodde har lett till hans intresse för och närmast besatthet av pilträd och alléer.

Tecknandet var för honom, precis som för många andra, det första konstnärliga uttrycket. Idag tecknar han alltid utan att först skissa. Han börjar en ända och tecknar slumpmässigt vidare, han gillar att själv bil överraskad av resultatet.

Även Bror Hjorth (1894-1968) var en skicklig tecknare och undervisade i teckning på kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han tecknade både noggranna modellstudier, snabba skisser och ögonblicksbilder.

I en visning av Hugo Hernqvists utställning reflekterar vi över hur teckning används förr och nu och eleverna får även ett litet smakprov på Bror Hjorths teckningskonst.

Efter visningen får eleverna teckna i vår verkstad med inspiration av utställningen. Visning och verkstad erbjuds kostnadsfritt för barn från 5 år till och med gymnasiet och anpassas efter ålder.