Hertha Hanson – Återkomst

2008 fick Hertha Hansson Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium. Nu återkommer hon till museet efter 15 års konstnärskarriär med någonting helt annat, nämligen färgsprakande abstrakta målningar.

Tiden som går är en del av Hertha Hanssons konstnärskap. Hon numrerar sina tavlor. Varje tavla är en del av ett undersökande som leder från ett verk till ett annat. Ibland saknas ett nummer i serien. Då har hon kasserat den, men även en misslyckad tavla är en del av processen och får därför också behålla sitt nummer.

Efter visningen i utställningen får eleverna skapa egna abstrakta verk med färg och skrapor inspirerade av Hertha Hanssons bilder.

 

Fakta om temat

Lämpligt för förskolan från 5 år t.o.m. gymnasiet (vi anpassar visning och verkstad efter ålder).

Gratis för förskolor och skolar i Uppsala kommun.

Tidsåtgång: 90 minuter
Antal tillfällen: 1

Bokning och info

Bokning sker på Uppsala kommuns hemsida för Utbudsbokning utbudsbokningen.uppsala.se

Vill du rådgöra med oss inför din bokning så nås vi på telefon
018-567030 (vardagar kl 9-13) eller på pedagogik@brorhjorthshus.se