Emma AdBåge – Originalillustrationer

Bilderbokens magi ligger i mötet mellan bild och text, mellan läsaren och lyssnaren. Berättelsen behöver inte utspela sig på fantasifulla platser eller innehålla uppdiktade sagofigurer för att fascinera. Emma AdBåges bildvärld är en välbekant vardagsmiljö och ändå trollbinder hon sina läsare med ord och bild. Hon lyfter fram det stora i det lilla. Både barn och vuxna kan känna igen sig i. Ofta baserar hon sina berättelser på egna erfarenheter, eller på idéer hon fått genom att tjuvlyssna på delar av andras samtal.

Den Augustprisvinnande boken Gropen kretsar till exempel kring barnens fria lek och platsen där den sker i förhållande till vuxenvärldens regler. Det är gropen och inte lekplatsen som är bästa stället på skolgården. I böckerna Slottet och Utflyktarna är de ett kalas respektive en tältövernattning som utgör scenen för huvudpersonernas upplevelser.

Emma AdBåge (f.1982) har gett ut ett 20-tal bilderböcker, både sådana hon gjort helt på egen hand och sådana där hon illustrerat till andra författare, ett urval av dessa visar i utställningen.

 

Under en visning av Emma AdBåges originalbilder får barnen både bekanta sig med böckernas berättelser och upptäcka hur mycket man kan förstå och läsa genom bildspråket. I den efterföljande verkstan får eleverna själva måla bilder med liknade teknik som den AdBåge använt. Visning och verkstad är gratis och ges till barn från 4 år och upp till och med gymnasiet.  Den anpassas självklart efter barnens/elevernas ålder.

 

Visning och verkstad ges i grupper om max 15 personer. Om du har en klass med fler än 15 elever och vill komma med hela gruppen samtidigt behöver du boka två lektioner samma tid och dag. Bokningen sker via Uppsala kommuns sida för utbudsbokning. utbudsbokningen.uppsala.se