Konst + matematik

Förskoleklass – åk 1

Projektets mål är att utifrån konsten i Bror Hjorths Hus lära sig om geometriska grundformer och om begrepp som tredimensionalitet, symmetri och udda och jämna tal.
Eleverna får öva sitt seende och skapa, både enskilt och i grupp, i olika material.
Projektet omfattar tre tillfällen om vardera 90 min, en gång i Bror Hjorths Hus och två gånger i skolan.

Vid det första tillfället i Bror Hjorths Hus får barnen bekanta sig med konstnärens hem. De upptäcker konsten med hjälp av geometriska ”pusselbitar” som alla kommer från Bror Hjorths målningar. Det finns geometriska former nästan överallt när man börjar titta! Barnen får öva
sitt seende och lära sig formernas namn. Eleverna målar avslutningsvis egna bilder med utgångspunkt från sin pusselbit.

Vid det andra tillfället tittar vi på skulpturen ”Kubistisk flicka” och talar om vad tredimentionalitet
är och vad de tredimentionella formerna har för namn. Eleverna får sedan jobba i grupp och skapa en egen kubistisk människa med hjälp av förpackningar och limpistol.

Tredje gången jobbar vi med symmetri utifrån Bror Hjorths tavla Solrosor. Vi talar också om begrepp som udda och jämna tal. Tillfället avslutas med att barnen får skapa en egen symmetrisk bild.

Fakta:
7000 kr inkl. material
2 tillfällen i skolan 120 min
1 tillfälle i Bror Hjorths Hus 90 min

Bokning och information: 
Maria Malmberg-Wallin, museilektor
018-567030, maria@brorhjorthshus.se