Hjältar och reklambild

Ett normkritiskt genusprojekt om bilden av tjejer och killar i konsten och massmedia

åk  4 – 6

Projektet är upplagt på tre tillfällen. Ett i Bror Hjorths Hus och två hos er på skolan. Eleverna kommer att få kännedom om olika sätt att visa manligt och kvinnligt i bild. Genom bildanalys får eleverna fundera på vilka normer det finns i vårt samhälle som styr hur tjejer och killar ”ska” vara. Tillfällena blandar reflektion genom samtal och eget skapande. Bilduppgifterna knyter an till dagens ämne.

Syftet med programmet är att barnen ska få se på bild och reklam ur ett genusperspektiv. Vi vill göra barnen medvetna om bilder, filmer och reklam som påverkar deras uppfattning om hur tjejer eller killar ska vara.

Vid första tillfället i Bror Hjorths Hus får klassen se och samtala om några av Bror Hjorths bilder. Med utgångspunkt från dem pratar vi om färger, lekar och könsroller.

Vid andra tillfället kommer en konstpedagog från Bror Hjorths Hus till skolan och temat är superhjältar och actionhjältar. Eleverna får tänka efter vilka hjältar de kan komma på och konstaterar snabbt att de flesta är män. Tillsammans funderar vi sedan på varför? Hur kan man karaktärisera deras utseende och egenskaper?
Vi introducerar begreppet norm och undersöker hur hjältarna på ett tydligt sätt ringar in normen för manlighet. I bilduppgiften får eleverna skapa en hjälte som bryter mot normen.

Tredje tillfället ägnar vi åt reklam. Vi tittar på hur reklamen kommunicerar med oss och hur den är ”kodad” så att vi förstår om den vänder sig till tjejer eller killar. Genom att studera reklamens språk blir det tydlig hur killar och tjejer förväntas vara och se ut, både i bild och i vårt samhälle. Eleverna får skapa en bild av en tjej eller kille, i collageteknik, som ser ut och beter sig på ett
normbrytande sätt!

Vid varje tillfälle får eleverna arbeta med olika konstnärliga material för att öva sig i att uttrycka sig i bild på olika sätt.

 

Fakta:
7000 kr inkl. material
2 tillfällen i skolan 120 min
1 tillfälle i Bror Hjorths Hus 90 min

Bokning och information: 
Maria Malmberg-Wallin, museilektor
018-567030, maria@brorhjorthshus.se