Bror Hjorth, Rodin och hans musa

Bror Hjorth, Rodin och hans musa

Konstpedagogiska program

För gymnasiet

Nedan presenteras ett av gymnasiets teman. Hela programmet med fler teman för olika åldersgrupper hittar du i vår folder.
Nedan finns också information om höstens utställningar.

Konstpedagogiska program 2017-2018
PDF-fil (länk till nytt fönster)

Skolprogram utställningar hösten 2017
PDF-fil (länk till nytt fönster)

Vi jobbar med bildkommunikation som ledord i alla visningar och verkstäder. Vi vill uppmuntra till förståelse för bilden som språk för att kritiskt kunna granska bilder, men också för att uppmuntra till att eleverna får utveckla sitt eget språk, både muntligt och estetisk.

I visningarna får eleverna vara delaktiga och samtala med konstpedagogen om hur konsten upplevs och vad den kan ha för budskap. I verkstadsarbetet får eleverna en bilduppgift att lösa omedelbart efter intrycket av visningen. Temat och materialet i verkstan knyter an till utställningen som eleverna sett, så blir de också skapare av bildkommunikation.Det egna skapande arbetet avslutas med en genomgång av elevernas konstverk.


Se på mig!

2 tillfällen

Ett pedagogiskt program om självporträtt och självrepresentation. Selfies är ingen ny företeelse även om ordet är nytt. Men hur berättar en bild något om den som avbildas? Tillsammans reflekterar vi över vilka signaler självporträtten sände ut om personerna de avbildar.

Visning: Vid första tillfället tittar vi på porträtt och självporträtt, vi utgår både från Bror Hjorths konst och andra konstnärers bilder samt reklam- och massmediala bilder och bilder från sociala medier. Vid andra tillfället fördjupar vi ytterligare hur man i självportätt kan framställa sig själv och förstärka egenskaper eller drag i sitt utseende för att den som ser bilden ska uppfatta en på ett visst sätt.

Verkstad: Efter visningen får eleverna fotografera sig själva eller ta hjälp av någon klasskamrat, fotografierna används för att skapa självporträtt vid andra besöket. Eleverna får då göra att självportätt i kollageteknik som framställer dem precis som de är eller skulle vilja vara!

Tidsåtgång: 90 minuter/tillfälle


Boka en grupp!

018-567030 (vardagar kl 9-13)

Bokningsansvarig Anette Lundquist eller museilektor Maria Malmberg-Wallin tar emot din bokning och ger information om olika teman.
bokning@brorhjorthshus.se