Bror Hjorth, Näckens polska, 1967

Bror Hjorth, Näckens polska, 1967

Konstpedagogiska program

Gymnasiet

Nedan presenteras gymnasiets teman. Hela programmet med fler teman för olika åldersgrupper hittar du i vår folder.

Konstpedagogisk folder 2016-2017, PDF-fil (länk till nytt fönster)

Skolprogram våren 2017, PDF-fil (länk till nytt fönster)

Vi jobbar med bildkommunikation som ledord i alla visningar och verkstäder. Vi vill uppmuntra till förståelse för bilden som språk för att kritiskt kunna granska bilder, men också för att uppmuntra till att eleverna får utveckla sitt eget språk, både muntligt och estetisk.

I visningarna får eleverna vara delaktiga och samtala med konstpedagogen om hur konsten upplevs och vad den kan ha för budskap. I verkstadsarbetet får eleverna en bilduppgift att lösa omedelbart efter intrycket av visningen. Temat och materialet i verkstan knyter an till utställningen som eleverna sett, så blir de också skapare av bildkommunikation.Det egna skapande arbetet avslutas med en genomgång av elevernas konstverk.


Bror Hjorth - Mitt liv i konsten

Bror Hjorth räknas som en av 1900-talets största svenska konstnärer. I Bror Hjorths Hus lär du känna hans konstnärskap genom en stor mängd skisser och färdiga konstverk.

Visning: Visningen ger en översikt av Bror Hjorths konst och liv och sätter in honom i ett konsthistoriskt sammanhang. Hur såg kulturlivet i Paris ut under Bror Hjorths studietid där på 1920-talet? Tillsammans diskuterar vi vad man kan få reda på om Bror Hjorth genom hans motiv.

Verkstad: Kärleken löper som en röd tråd genom Bror Hjorths konstnärskap. I verkstad får eleverna själva skulptera någon som de tycker om eller som symboliserar något som de tycker är viktigt i livet.


Se på mig!

Temavisning med verkstad

Ett pedagogiskt program om självporträtt och självrepresentation. Sel?es är ingen ny företeelse även om ordet är nytt. Men hur berättar en bild något om den som avbildas? Tillsammans re?ekterar vi över vilka signaler självporträtten sände ut om personerna de avbildar.

Visning: Vid klassens första besök tittar vi på porträtt och självporträtt, vi utgår både från Bror Hjorths konst och andra konstnärers bilder samt reklam- och massmediala bilder och bilder från sociala medier. Vid andra tillfället fördjupar vi ytterligare hur man i självportätt kan framställa sig själv och förstärka egenskaper eller drag i sitt utseende för att den som ser bilden ska uppfatta en på ett visst sätt.

Verkstad: Efter visningen får eleverna fotografera sig själva eller ta hjälp av någon klasskamrat, fotogra?erna används för att skapa själv- porträtt vid andra besöket. Eleverna får då göra ett självportätt i kollageteknik som framställer dem precis som de är eller skulle vilja vara!


Med genus i sikte
– bilder av kvinnligt och manligt

Temavisning med verkstad

Hur ser könsrollerna ut i Bror Hjorths konst? Skiljer de sig från dagens reklam- och massmediebilder? Hur kommuniceras könsroller och i vilket syfte?

Visning: Efter en introduktion delas klassen in i mindre grupper. Varje grupp får utifrån ett antal frågeställningar arbeta med Bror Hjorths konstverk och bilder från andra medier. Grupperna får redovisa sina svar under en rundvandring i museet. Vi samtalar också om ämnen som skön- hetsideal och konstnärers musor.

Verkstad: I verkstan får grupperna i uppgift att gör en motbild till sina visningsbilder. Vi fortsätter samtalet om framställningen av genus i bild. Vad och hur kommunicerar elevernas bilder?


Boka en grupp!

018-567030 (vardagar kl 9-13)

Bokningsansvarig Anette Lundquist eller museilektor Maria Malmberg-Wallin tar emot din bokning och ger information om olika teman.
bokning@brorhjorthshus.se