Bror Hjorth, vilda indianer vid Långsjön, 1941

Bror Hjorth, vilda indianer vid Långsjön, 1941

Konstpedagogiska program

förskolan och förskolegrupper

Nedan presenteras förskolans teman. Hela programmet med fler teman för olika åldersgrupper hittar du i vår folder.

Konstpedagogisk folder 2016-2017, PDF-fil (länk till nytt fönster)

Skolprogram våren 2017, PDF-fil (länk till nytt fönster)


Vad Bror Hjorth tyckte om

Visning med verkstad. 1-3 besök.

Programmet lämpar sig väl för ett första möte med museet och anpassas efter just din grupps förkunskaper. Barnen får lära känna Bror Hjorths konst och öva sig på att ”läsa” bilder och att uttrycka sig visuellt. Lämpligt för barn från fyra år.

Visningen. Bror Hjorths hus är fullt av tavlor, skulpturer och reliefer. Ofta skildrar hans konst det vardagliga livet, hemmet och familjen. Tillsammans ser vi på och samtalar om hans konst och upptäcker vad det var han tyckte om.

Verkstaden. I verkstan får barnen med färg eller lera berätta om vad de själva tycker om. Vi avslutar varje tillfälle med att prata om barnens verk och hur de gjorde för att berätta om det som de själva gillar.


Tjejbilder - Killbilder

Temavisning med verkstad

Barn påverkas från att de är små av det omgivande samhället, av bilder, TV-program, leksaker och av vuxnas sätt att vara. Genom samtal kring Bror Hjorths konst och barns lekar vill vi visa på sådant som försöker tala om för oss hur pojkar och flickor är eller borde vara.

Visningen. Med utgångspunkt i barnens egna lekar samtalar vi kring några konstverk där Bror Hjorth skildrat kvinnor och män, flickor och pojkar. Finns det lekar som bara är för pojkar och finns det sådant som bara flickor kan göra? Vem eller vad bestämmer t ex vem som får vara prinsessa eller Spiderman när man leker?

Verkstaden. I verkstan får barnen teckna och måla en bild av sin favoritlek. Vi avslutar besöket med att barnen får berätta vad de målat.


Form och Färg

Temavisning med verkstad

Fyrkantiga, runda, trekantiga och ovala former kan användas till allt möjligt i en bild. Ett fönster, ett öga eller en skorsten, allt har sin speciella form och färg! Programmet är ett spännande och lekfullt sätt att möta konst på och samtidigt träna sitt form- och färgseende.

Visningen. Varje barn får en egen formpusselbit att ha med sig på vandringen genom museet. Bitarna hör hemma i någon av Bror Hjorths målningar. Tillsammans ser vi på konstverken och de barn som känner igen sin formbit visar den. Vi pratar om vilken form och färg biten har och vad den gör för nytta i bilden.

Verkstaden. Var och en får använda sina former från pusselbitarna när de gör sin egen bild-berättelse med kol och temperafärg.


Vad berättar bilden?

Temavisning med verkstad

Programmet riktar sig till barn på 3-5 år. Barnen får öva sitt bildseende och pröva att sätta ord på sina synintryck. Du kan välja om vi ska arbeta utifrån Bror Hjorthsamlingen eller konsten i den tillfälliga utställningen.

Visningen. En bild kan innehålla en hel historia, eller ge upphov till en. Vi ser på och samtalar om konstverken och fantiserar utifrån deras innehåll och uppbyggnad. Tillsammans går vi på upptäcktsfärd i bilderna.

Verkstaden. I verkstan tecknar och målar barnen sina egna berättelser. Vi avslutar besöket med att barnen får berätta om vad de har målat.


Boka en grupp!

018-567030 (vardagar kl 9-13)

Bokningsansvarig Anette Lundquist eller museilektor Maria Malmberg-Wallin tar emot din bokning och ger information om olika teman.
bokning@brorhjorthshus.se