bild av Bror Hjorths hus 1947

Bror Hjorths Hus 1947. Trädgården var vildvuxen och en del skulpturer fick stå utomhus.

bild av Bror Hjorths Hus baksida

Bror Hjorths Hus inre trädgård med loggian, receptionsdelen och tillbyggande och de numera ganska stora lindarna.

Bror Hjorths Hus - byggnaden

Huset och ateljén på Norbyvägen 26 ritades 1943 av Uppsalaarkitekten SAR Sten Hummel-Gumaelius. Byggnaden anpassades till familjens önskemål, Bror Hjorth skrev ett kortfattat program och hustrun Tove bifogade en skiss, och fick en bostadsdel i två våningar, en hög ateljébyggnad med fönster mot norr och en sammanbindande byggnadsdel i en våning. På tomten fanns en oxelallé och en lindberså som enligt uppdraget skulle aktas i möjligaste mån. Enligt familjens önskemål byggdes huset i trä och målades falurött. Till julen 1943 flyttade familjen in. ”Huset blev romantiskt och trivsamt och vackert”, sammanfattade Bror Hjorth i sin självbiografi.

Under de följande åren fram till Bror Hjorths död 1968 kom planen att justeras i bostadsdelen. Mat- och vardagsrummet utökades till att uppta nästan hela det nedre planet i tvåvåningsbyggnaden. Köket flyttades till den lägre envåningsbyggnaden, som också delades upp i ett galleri och ett gästrum.

1978, i samband med att museet öppnades för en tioårig försöksverksamhet, byggdes en ”förstuga” till. Den inrymde, och gör fortfarande, museientrén, reception, kapprum, förråd och en liten utställningsyta. Arkitekt var även denna gång Sten Hummel-Gumaelius.

I september 1995 togs det första spadtaget till en ytterligare tillbyggnad. Verksamheten hade utvecklats och besöksantalet ökat, utställningsytan blev nu större och tillbygganden gav också möjlighet till ytterligare en pedagogisk verkstad. Tillbygganden ritades av arkitekt SAR Bengt Löfberg och stod färdig tidigt 1996. Den nominerades samma år som en av tio byggnader till Statens Fastighetsverks då nyinstiftade Helgopris. Priset ges för bästa restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk och delas ut vart femte år.