bild av Bror Hjorths Hus exteriör

Bror Hjorths Hus.

Bror Hjorths Hus

Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala, inrymt i Bror Hjorths bostad och ateljé på Norbyvägen 26. Bror Hjorth levde och arbetade här i tjugofem år. Efter konstnärens död 1968 verkade familjen och, den 1975 bildade, Bror Hjorthföreningen för att bostaden, i enlighet med konstnärens eget förslag, skulle omvandlas till museum.

Museet öppnade på prov 1978. Bror Hjorths hustru Margareta och sonen Ole Hjorth donerade fastigheten, möbler, verktyg och ett stort antal konstverk, förlagor och teckningar till Uppsala kommun och en tioårig försöksverksamhet inleddes. En receptionsdel med liten utställningslokal byggdes till av SAR Sten Hummel-Gumaelius.

På Uppsala kommunfullmäktiges förslag bildades 1986 en kommunal stiftelse, Bror Hjorthstiftelsen, men styrelsemedlemmar tillsatta av kommunfullmäktige och en företrädare för familjen Hjorth. Året därpå, 1987, blev Bror Hjorths Hus permanent museum.

Stiftelsen har som ändamål:

  • att förvalta och vårda den konst av Bror Hjorth och den egendom i övrigt som genom överlåtelse och deposition överlämnats till stiftelsen.
  • att hålla denna egendom samlad och i museiform tillgänglig för allmänheten i ett Bror Hjorthmuseum i stiftelsens fastighet Kåbo 32:19.
  • att stimulera och underlätta studier av och förståelsen för Bror Hjorths konst.

1995 tillkom en tillbyggnad, ritad av arkitekt SAR Bengt Löfberg. Tillbyggnaden används för utställningar och programverksamhet.

Verksamheten i Bror Hjorths Hus bedrivs med anslag från Uppsala kommuns kulturnämnd och egna intäkter. Museet har den största och mest representativa samlingen av Bror Hjorths konst och bedriver en omfattande konstpedagogisk verksamhet för alla åldrar. I en tillbyggnad visas tillfälliga utställningar och arrangeras ett flertal föredrag och konserter varje år.