bild av Bror Hjorths Hus exteriör

Bror Hjorths Hus exteriör.
Foto: Mattias Enström

Adress och telefonnummer

Besöks- och postadress:
Bror Hjorths Hus
Norbyvägen 26
752 39 Uppsala


Telefon: 018-567030
Bokning: 018-567030 (säkrast mån-fre kl 9-13)


Allmänna epostadresser:
info@brorhjorthshus.se
bokning@brorhjorthshus.se


Museets personal