bild av träsnitt


bild av teckning

Emelie SandströmBror Hjorthföreningens stipendier

Bror Hjorthföreningen delar ut tre olika stipendier.
Läs mer om stipendierna på Bror Hjorthföreningens hemsida.

Teckningsstipendiet
är avsett att uppmuntra lovande unga tecknare vid landets konsthögskolor och Konstfack. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnärligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien.
Stipendiet delas fr o m 2012 ut vart annat år till en elev på någon av landets fem konsthögskolor. Två kandidater nomineras av vardera skolas lärare. Stipendiaten utses av en jury bestående av representanter från Bror Hjorthföreningen och Bror Hjorths Hus. I stipendiet ingår, förutom stipendiesumman, också en utställning på Bror Hjorths Hus.

Snart dags att ansöka 2018 års stipendium

Stipendiet har delats ut sedan 1992 till följande konstnärer (i kronologisk ordning): Karin Wikström, Katarina Pettersson, Klara Kristalova, Ingela Svensson, Filippa von Krusenstjerna, Pelle Perlefelt, Annelie Aaltonen, Veronika Brovall, Kristoffer Nilson, Jenny Granlund, Ann Böttcher, Henric Westlund, Fritz Quasthoff, Sanna Gabrielson, Åsa Norberg, Tobias Törnqvist, Hertha Hanson, Sara Wallgren, Madelaine Sillfors, Cecilia Hultman, Emelie Sandström och Mattias Eliasson.


Konstpedagogstipendiet
Stipendiet är ett resestipendium på 15.000 kr som efter ansökan ges till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid någon av Sveriges museer eller konsthallar.
Stipendiat inbjuds också att berätta om sitt arbete vid ett seminarium eller motsvarande i Bror Hjorths Hus.

2018 års konstpedagogstipendium kan sökas nu.
Läs mer här...

Ansökan senast 5 mars 2018.

Stipendiet har delats ut sedan 2009 till följande pedagoger (i kronologisk ordning): Åsa Mårtensson, Haninge konsthall och Marika Bogren, Nationalmuseum (2009), Anna Stina Ulfström (2010), Karin Johansson, Malmö Konsthall (2011), Helen Karlsson, Kulturhuset Stockholm (2012), Emily Fahlén, Tensta Konsthall (2013), Elin Magnusson, Wanås konst (2014), Linn Pettersson, Röhsska museet (2015), Paula von Seth, Moderna Museet (2016) och Moa Lönn och Elisabeth Bucht (2017).


Folkmusikstipendiet
delas ut för att erinra om Bror Hjorths stora intress och insatser för svensk folkmusik. Med stipendiet vill Bror Hjortföreningen uppmuntra unga spelmän/folkmusiker och visa den svenska folkmusikens betydelse som musikaliskt uttryck för solospel på instrument och för sång. Stipendiet delas fr o m 2011 ut vart annat år.

Bror Hjorthstipendiets jury har beslutat att inte dela ut något stipendium 2017. Trots flera lovvärda insatser, fann juryn att ingen av de nominerade riktigt nådde upp till den kvalitet som krävs.

Inför varje besluts tillfälle inbjuds de musikhögskolor som har musikerutbildning med inriktning på svensk folkmusik att föreslå högst tre kandidater. Svensk folkmusik kan också ingå som inriktning inom individuell studiegång inom musikerutbildning i Göteborg, Malmö och Stockholm. Till stöd för förslagen ska videoinspelning eller motsvarande bifogas.

Stipendiet utses av en jury vald av Bror Hjorths familj och Bror Hjorthföreningen.

I stipendiet ingår, förutom stipendiesumman, också en konsert på Bror Hjorths Hus. Stipendiesumman bestäms inför varje beslutstillfälle.

Stipendiet har delats ut sedan 2005 till följande folkmusiker (i kronologisk ordning): Hanna Wiskari, Joel Bremer, Magnus Holmström, David Eriksson, Lena Jonsson, Josefina Paulson, Elin Jonsson och Sara Karlsson.

2015 års stipendium tilldelades Sara Karlsson, fiol.