bild av träsnitt

Bror Hjorthföreningen

Bli medlem i Bror Hjorthföreningen

150 kronor/kalenderår ger dig:
fri entré
billigare böcker och program
vernissagekort & info direkt hem i brevlådan

Medlemsavgiften 150kr/kalenderår betalas till postgironummer 877675-9 (OBS! ange alltid namn och adress på inbetalningen).
Det går även bra att betala kontant i Bror Hjorths Hus eller kontakta Bror Hjorthföreningen så skickar vi ett inbetalningskort.

Föreningen säljer böcker till reducerat pris till sina medlemmar och skickar regelbundet ut information om verksamheten i Bror Hjorths Hus.

Föreningen delar vart annat år ut ett teckningsstipendium och ett folkmusikstipendium, årligen ett pedagogstipendium. Om stipendierna